28.2.2020

Hyvää alkanutta vuosikymmentä

Vuosi on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja pitänyt tämän haavahoitajan kiireisenä. Tammikuun lopussa osallistuimme Valtakunnallisten Haavapäivien näyttelyyn. Kysyimme ständillämme osallistujilta kuinka he leikkaisivat tai ovat leikanneet haavanhoidon kustannuksia. Aihe herätti vilkasta keskustelua ja saimme monia mielenkiintoisia sekä toteuttamiskelpoisia vastauksia. Useassa vastauksessa nousi esiin koulutus ja haavanhoitotuotteiden oikea käyttö. Keskusteluissa moni mainitsi koulutuksen myötä saavutettavan kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä ja mehän tiedämme tämän olevan aivan totta. Pitkäkestoinen ja kaikille hoitoyksikön hoitotyöntekijöille yhteinen koulutus mm. edistää osaamisen vahvistamista ja yhteisen koulutuksen avulla on helpompi saada aikaan esim. pysyviä muutoksia hoitokäytännöissä. Tästä meille OneMediläisille on kertynyt kokemusta Suomessa ja Ruotsissa toteuttamiemme haavanhoidon koulutuskokonaisuuksien myötä.

Suomessa OneMed Oy:n johdolla toteutetuissa haavanhoidon koulutuskokonaisuuksissa on ollut mukana hieman alle 900 hoitotyöntekijää erilaisista perusterveydenhuollon hoitoyksiköistä mukaan lukien niin kotihoidon kuin vammaispalvelut. Ruotsissa vastaava luku on 6500. Koulutuskokonaisuuden aikana koulutetun hoitotyöntekijöiden määrän suhteen meillä on vielä kirittävää, mutta pitää huomioida Ruotsissa koulutuskokonaisuuden olleen käytössä neljä vuotta pidempään kuin Suomessa. Saavutetuissa tuloksissa olemme suurin piirtein samalla tasolla ja tämä kertoo mielestämme hyvin koulutuskokonaisuuden vaikuttavuudesta. Kaikista Suomen haavanhoito-ohjelmissa mukana olleista haavoista on ohjelman aikana parantunut 55% ja keskimääräinen paranemisaika on ollut 6 viikkoa. Suurin osa haavoista, jotka eivät ole parantuneet ohjelman aikana, ovat parantuneet ohjelman päättymistä seuranneiden muutaman kuukauden kuluessa. Ruotsissa toteutetuissa ohjelmissa n. 45% mukana olleista haavoista on parantunut ohjelman aikana ja haavojen paranemisaika on ollut n. 14 viikkoa. Kokonaissäästöjä on Suomessa toteutetuissa ohjelmissa saavutettu vuositasolla keskimäärin 81% ja haavanhoitotuotteiden osalta keskimääräiset vuositason kustannussäästöt ovat olleet 80%. Suomen haavanhoito-ohjelmien aikana on pystytty vapauttamaan työaikaa haavanhoidosta muuhun toimintaan jopa 49 tuntia viikossa.

Organisaatiot, joissa haavanhoidon koulutuskokonaisuus on toteutettu, ovat olleet tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin sekä organisaatioiden yksilöllisistä tarpeista lähtevään koulutukseen. Kaikille koulutuskokonaisuuteen osallistuville hoitoyksiköille yhteinen koulutus on ollut hoitotyöntekijöiden antaman palautteen mukaan tärkeää ja tukenut yhdessä sovittujen hoitokäytäntöjen käyttöönottoa tai niiden vahvistamista. Monessa kommentissa on lisäksi noussut esiin haavapotilaiden/-asiakkaiden elämänlaatu ja heidän saamansa hyödyt. Esimerkiksi mahdollinen haavaeritteen haju saattaa johtaa henkilön eristäytymiseen, mutta oikeilla haavahoitotuotevalinnoilla hajua voidaan vähentää tai poistaa kokonaan ja henkilön sosiaaliset suhteet eivät jää taka-alalle. Toinen asia, joka mainitaan monesti on hoitotuotteiden kustannukset ja niihin vaikuttaminen. Etenkin ne hoitotyöntekijät, joiden asiakkaat/potilaat joutuvat ostamaan tuotteet itse, huomaavat usein tässä tapahtuvan muutoksen. Koulutuskokonaisuuden aikana pyritään jättämään pois "haavasidoshampurilaisten" käyttö aina kun se on mahdollista ja opettelemaan less is more -tyylinen ajattelumalli eli käytetään vain tarpeellinen määrä erityyppisiä haavasidoksia haavan ominaisuudet huomioiden ja yritetään valita etenkin runsaasti erittäville haavoille haavaeritettä mahdollisimman tehokkaasti hallitsevia sidoksia. Hoitotyöntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa tämä oppi on kiteytetty hienosti: aikaisemmin käytimme yhden haavan hoidossa jopa neljää eri haavasidosta eikä haavan paraneminen edennyt ja nyt olemme käyttäneet yhtä tai kahta eri haavasidosta haavan paranemisen edetessä ongelmitta eivätkä hoitotuotekustannuksetkaan ole karanneet pilviin. Tämänkaltaisen palautteen saaminen vahvistaa näkemystämme pitkäkestoisen haavanhoitokoulutuksen hyödyistä ja jatkamme ahertamista, jotta muun muassa koulutuksista ja hoitotarvikebudjeteista vastaavat tahot saisivat kuulla ja nähdä tämän ilosanoman.

20.12.2019

Vuosi kääntyy kohti loppuaan

Kuluvaa vuotta on vielä reilu viikko jäljellä, uskomattoman nopeasti on tämäkin vuosi mennyt ja työrintamalla on tapahtunut paljon. Päällimmäisenä mielessä ovat toteutetut haavanhoidon koulutuskokonaisuudet ja niiden aikana tavatut ihmiset sekä heidän kanssaan vietetyt hetket. Kohtaamiset ovat olleet antoisia ja odotettuja niin hoitajien, asiakkaiden ja potilaiden kuin allekirjoittaneen puolelta. Koulutuskokonaisuuden rakenne on saanut uusia vivahteita ja joitakin toteuttamiseen kytköksissä olevia sovelluksiin liittyviä asioita on kehitetty vuoden aikana. Kehitystyö jatkuu aktiivisesti, toivottavasti pääsemme käyttämään näitä uusia ominaisuuksia tulevana vuonna. Koulutuskokonaisuuksien aikana on saavutettu monia hyviä asioita, palaan joihinkin näistä ensi vuoden puolella.

Loppuvuosi sisältää joillakin useamman työpäivän ja vain muutaman vapaapäivän, toiset saavat nauttia kaikista arkipyhistä vapaalla ollen ja töissä aherrettavia hetkiä on vähemmän ja mahtuu joukkoon myös niitä, jotka saavat viettää tämän vuoden viimeiset päivät lomaillen. Muistaisipa jokainen meistä irtaantua arjen kiireestä edes hetkeksi ja nauttia itselleen tärkeistä asioista riippumatta siitä onko tulevien vuorokausien aikana työtehtävien parissa vai ei. Päätän näihin aatoksiin tältä erää. Toivotan kaikille mukavaa joulun aikaa ja onnea uudelle vuosikymmenelle!


19.11.2019

STOP painehaavoille!

Tämän viikon torstaina 21.11 vietetään kahdeksatta maailmanlaajuista STOP painehaavoille -päivää. Kyseessä on vuosittain marraskuun kolmantena torstaina vietettävä päivä, jonka tarkoituksena on herättää laajempaa huomiota painehaavojen esiintymisestä ja ehkäisyn tärkeydestä sekä tukea näyttöön perustuvaa painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa.

Vuonna 2009 ilmestyi ensimmäinen kansainvälinen painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuositus. Suositus päivitettiin 2014 ja tiivistelmä suosituksesta löytyy myös suomenkielisenä. Uusin kansainvälinen painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuositus ”Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline 2019. EPUAP/NPIAP/PPPIA” sekä tiivistelmä ”Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide 2019. EPUAP/NPIAP/PPPIA” julkaistiin 15.11.2019. Lisätietoa löytyy täältä.


On hienoa, että painehaavoja ja niiden hoitoa sekä hoitoon liittyviä kustannuksia on tuotu esille, kuten tässä kirjoituksessa. Kansanedustaja Marko Kilpi jätti lokakuussa kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle, johon perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vastasi näin

Mielestäni kaikki haavoihin, haavanhoitoon sekä haavanhoidon kustannuksiin liittyvät asiat saisivat näkyä vielä enemmän julkisuudessa ja ihanteellista olisi, jos näille asioille myös tehtäisiin konkreettisesti jotain.